สอนกับเราทั้งออนไลน์และออฟไลน์

เข้าถึงผู้เรียนทั้งผู้ประกอบวิชาชีพและคนทั่วไป

เก่งเพราะสอน

เราจะเก่งขึ้นอย่างมากเมื่อเราเอาความรู้ที่เรามี และสอนออกไป เป็นการให้ที่ดีที่สุด

สร้างรายได้หลายทาง

ทำหลักสูตรแล้วสอนในแพลตฟอร์มของเรา เป็นการสร้างรายได้ทางอ้อม

ทำโปรไฟล์

ยิ่งสอนมาก็ยิ่งเป็นที่รู้จัก มีลูกค้ามีนักเรียนมากก็เป็น expert ในเรื่องนั้นๆ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในออรีสอเคดิมี่

ร่วมสร้างแหล่งความรู้ทางเวลเนสแบบครบวงจรด้วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคน

Choose your topic

What can I teach on EduMax site?

You can teach a wide variety of topics, including Design, Photography, Business, Entrepreneurship, Film, Fashion, Music, Technology, Writing, Creativity and more. As long as they meet our standards for Minimum Education. This is for anyone—around the world—who has the will to never stop learning.

Select a Topic to Teach

Choose a topic selection that you feel confident enough to teach about. Plan out your course structure in a way that students would love to learn. There are millions of eager students who’re willing to learn from you!

Connect with Students

Start sharing your course

Teach what you know, or teach what you love. You can create a course on almost anything. Millions of students are waiting, eager to learn and we’re here to help you make it happen.

Earn from your courses

Our Partner Program is where you'll have the opportunity to earn money through our royalty pool. Plus, you'll be compensated for new Premium Members.

Intelligent Course Builder

Who can teach on Skillshare

Anyone can teach a class. As long as your class adheres to our Publishing Guidelines, it can be published on Skill share. The here to help you make it happen.

Start sharing your course

Teach what you know, or teach what you love. You can create a course on almost anything. Millions of students are waiting, eager to learn and we’re here to help you make it happen.

“ตอนแรกก็คิดว่า ฉันจะสอนได้หรือ? ฉันทำได้”

– Thanyarat ผู้สอนที่มีผู้เรียนหลายร้อยคน

คำถามที่พบบ่อย

ลองดูคำถามที่มีเพื่อนๆถามมาตอนเข้าร่วมกับออรีสอเคดีมี่ใหม่ๆ.
ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามเรามาได้เลย

Who can teach on EduMax?

Anyone can teach a class. As long as your class adheres to our Publishing Guidelines, it can be published on EduMax.

What can I teach on EduMax site?

You can teach a wide variety of topics, including Design, Photography, Business, Entrepreneurship, Film, Fashion, Music, Technology, Writing, Creativity and more. As long as they meet our standards for Minimum Education. This is for anyone—around the world—who has the will to never stop learning.

Is there a guideline that I can follow?

Yes! We offer resources like the Teacher Handbook to help you build a great class. We’re also available for any questions.

How can I earn from my courses?

Our Partner Program is where you'll have the opportunity to earn money through our royalty pool. Plus, you'll be compensated for new Premium Members.

Are class projects allowed on EduMax?

Yes. Almost all classes on EduMax include a class project that helps students practice their new skills as they learn. Think of it as a fun new exercise for students can apply what you've taught them and share their work with other students for feedback. Learn More

How can I earn money?

Skillshare has a Partner Program where you'll have the opportunity to earn money through our royalty pool. Plus, you'll be compensated for new Premium Members.

พัฒนาศักยภาพ

ผ่านการสอนและการเรียนรู้ตลอดเวลา รวมถึงการลงมือปฏิบัติทำงานจริง

สมัครเป็นผู้สอน

หากลงทะเบียนถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขแล้ว