ความเครียดขณะตั้งครรภ์…ส่งผลต่อทารกในครรภ์?

ผลกระทบจากความเครียดนอกจากจะส่งผลเสียต่อด้านสุขภาพแล้ว ยังส่งผลไปถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ความสัมพันธ์กับผู้คน โดยเฉพาะในคุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายและระดับฮอร์โมน ทำให้คุณแม่มีอารมณ์แปรปรวน รู้สึกหงุดหงิดโมโหง่าย และรู้สึกเครียดและวิตกกังวลต่อเรื่องต่างๆ นอกจากความเครียดจะทำลายสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์ ยังส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์อีกด้วย

เมื่อแม่ท้องเครียดจะเกิดอะไรขึ้น อันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่?

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์เกิดความเครียดสะสม ร่างกายจะหลั่งสารเคมีและฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมา (ฮอร์โมนคอติซอล (cortisol) และอะดรีนาลีน (Adrenaline)) แต่เมื่อคุณแม่มีอารมณ์ดีร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข (สารเอ็นโดรฟิน) ซึ่งทารกในครรภ์จะสามารถรับรู้อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ของคุณแม่ได้จากสารเคมีที่หลั่งออกมาในกระแสเลือด โดยในขณะที่ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียด จะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูกและรกเกิดการหดตัว จึงทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปยังทารกในครรภ์ลดน้อยลง จึงทำให้ทารกเจริญเติบโตช้า มีโอกาสติดเชื้อในครรภ์สูง มีภาวะเสี่ยงต่อการแท้ง และส่งผลให้ทารกหลังคลอดมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณณฑ์  มีพัฒนาการช้า ส่งผลให้มีปัญหาด้านการเรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ยาก  

โดยวารสาร Health Psychology ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์กับความเครียดไว้ว่า “พัฒนาการของเด็กในครรภ์ในแต่ละช่วง เกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในครรภ์เป็นตัวตัดสินว่าจะสร้างหรือพัฒนาตัวลูกอย่างไร โดยมีพันธุกรรมของพ่อแม่เป็นตัวกำหนด” ดังนั้นหากคุณแม่เครียด ลูกน้อยก็จะเติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ความเครียดไปด้วยนั่นเอง